مبارزه براي استقرار آزادي, دموكراسي و حقوق بشر در ايران

مريم رجوی: نوار ملاقات آقای منتظری با مسئولان قتل عام زندانيان سياسی گواه تسليم ناپذيری زندانيان مجاهد و سند مسئوليت سردمداران رژيم در جنايت عليه بشريت

۵/۲۱/۱۳۹۵ ۱۱:۳۷:۰۰ بعدازظهر
مريم رجوی: نوار ملاقات آقای منتظری با مسئولان قتل عام زندانيان سياسی گواه تسليم ناپذيری زندانيان مجاهد و سند مسئوليت سردمداران رژيم در جنا...Read More
با پشتیبانی Blogger.