مبارزه براي استقرار آزادي, دموكراسي و حقوق بشر در ايران

به یاد مجاهد قهرمان مسعود دالوند در سالگرد شهادتش در سوم آبان ۱۳۶۸ در زندان اوین
با درود به مجاهد شهید مسعود دالوند، ستاره تابناکی  که جانش را فدای آزادی ایران نمود.در فردای روشن و آزاد ایران و در شادی مردم رها شده از بند ستم و استبداد مذهبی، در ایرانی که دیگر واژه های زشتی همچون کودکان کار و دختران خیابانی وجود ندارد، آری در خنده کودکان کار دیروز که از رنج و ستم و استثمار وحشیانه رها شده اند، در شکوفایی دختران و زنان ایران که از سرکوب و ستم مضاعف در دیکتاتوری زن ستیز ولایت فقیه رها شده اند، در دستان پینه بسته و از زنجیر رها شده کارگران و دهقانان ستمدیده ایران که حقوق به یغما رفته شان را از نظام ستم و سرمایه ولایت فقیه باز پس گرفته اند، در رشد و پیشرفت و شکوفایی دانش آموزان و دانشجویان و معلمان و استادان میهن و در آبادانی ایران زمین پس از سالهای طولانی غارت و ویرانی و تباهی و فساد و سیاهی...


در ایران آزاد،
آباد و دموکراتیک فردا که الگوی دموکراسی، حقوق بشر و آزادی خواهد شد،
آری در ایرانی که فرزندان مجاهد و مبارزش برای رهایی آن به نبرد با دیو ستم و استبداد و استثمار برخاستند و رهایش ساختند،

مسعود و دیگر شهدای رهایی ایران زنده و حاضرند...


هیچ نظری موجود نیست

با پشتیبانی Blogger.